Godfjord.no

post i Godfjord

slektstavle Kind - familien

skoler i Godfjord

Andøy historielag

Kvæfjord Historielag

slektsforskning slektsnett.com

kart

Bredebygden

Lokalhistoriske

Selskap

Museum

Nord

 

Værvarsel

Østre

Godfjord

kirkegård

Vestre

Godfjord

kirkegård

kirkegård, Borkenes

 

 

 

 

 

Gårdshistorie for Godfjord  -  et internettbasert dugnadsprosjekt

|

Gårdshistorie omtaler de enkelte gårdene i hver bygd i Godfjord. Hovedsakelig er grunnlaget slektshistorie, men hensikten er å presentere mest mulig fra hver gård og bygd. Også bilder skal presenteres, både nyere bilder, og historiske bilder, i den utstrekning det er mulig. Av personvernhensyn er det visse begrensninger i offentliggjøring av nyere opplysninger.

Her er det også muligheter for nåværende eiere å presentere sin gård/eiendom.

 

 

Da dette er et dugnadsprosjekt, kan alle bidra på sin måte. Fortellinger, kunnskap om det som var og hvorfor det var slik, bilder og tegninger, osv.

Husk at godfjord.no er for alle. Har du egen hjemmeside du vil bruke i stedet, og du vil ha linker fra www.godfjord.no, så lar det seg selvfølgelig løse.

Det som er skrevet så langt under gårdshistorie, er tildels ikke presentert på en god nok måte for web, men det kan leses. Til gjengjeld er det lett å redigere.

 

Etter hvert vil webmaster for godfjord.no lage et bedre design, basert på .css . Det gir raskere lasting av sider, og sidene blir godt lesbare.

 

Henvendelser om slektsforskning sendes til Ole Jacob bergh@zoominternet.net

Henvendelser om webdesign sendes til Torbjørn webmaster@godfjord.no

Henvendelser om gårdshistorie sendes til t.magnussen@c2i.net

 

Vi mangler:

 

Er det noen som vet mer om lokalbåtene som gikk i Godfjorden? Se artikkelen skrevet av Ole Jacob Bergh. Kanskje bilder finnes på Harstad Tidenes historiske billedarkiv? Tore Ruud på Elgsnes har samlet en del fortellinger fra Andfjorden.

 

 

 

 

Sortland Bygdebok – Gård og slekt, dekker Sortland kommune, unntatt Godfjord. Det synes heller ikke som at Godfjord er planlagt tatt med.

 

Kvæfjord Bygdebok ”Kvæfjordboka” består av 2 bind og dekker hele Kvæfjord inkludert Godfjord.

Utgitt av Kvæfjord Kommune – bygdeboknemnda.

Bind 1 utgitt 1960. Forfatter Jac Norman (bind 1 utgitt i 2.utg.). 430 sider.

Bind 2 utgitt 1973. Forfattere Jac Norman og Erling Linde. 844 sider.

 

Kvæfjordboka er ikke funnet tilgjengelig på internett.

(Et eksempel er Hole kommune på Ringerike som har lagt Hole bygdebok tilgjengelig på internett.)

 

I Norge er det slik at inntil 70 år etter en forfatters død, er det etterkommerne som har rettighetene, deretter blir materialet fritekst. Derfor vil man uten avtale kunne legge gamle bøker tigjengelig på internett.

 

De enkelte bygder i Godfjord

 

 1. Kinn

 

 2. Finnsæter

 

 3. Myrland

 

 4. Gapøy

 

 5. Reinstad

 

 6. Godfjordbotn (se også Bjørnrå)

 

 7. Bjørnrå

 

 8. Gunnesdal

 

 9. Mehus

 

10. Røkenes

 

 

Godfjord tilhørte Kvæfjord kommune frem til år 2000. Men fra 1. jan 2000 ble hele Godfjord med sine 102 innbyggere, dog unntatt Gapøy, overført fra Kvæfjord kommune i Troms fylke til Sortland kommune i Nordland fylke. Dette etter en folkeavstemning i 1994.

 

 

Innbyggere i Godfjord:

 

 

år 1801

år 1865

år 1875

år 1900

år 1910

år 2000

år 2001

år 2006

Kinn

22

20

17

31

Vestre

 

 

 

Finnsæter

11

19

26

26

Godfjord

 

 

 

Myrland

18

24

29

24

 

Godfjord

Godfjord

Godfjord

Gapøy

15

36

48

56

232

 

 

 

Reinstad

17

43

65

84

 

 

 

 

Bjørnrå

24

25

30

63

Østre

 

 

 

Gunnesdal

16

22

22

37

Godfjord

 

 

 

Mehus

14

26

34

58

 

 

 

 

Røkenes

19

39

40

49

213

 

 

 

sum

156

254

321

447

445

102

93

76

Inndelingene er iht folketellinger og Statistisk Sentralbyrå.

Gressnes er registrert under Reinstad.

Godfjordbotn er registrert under Bjørnrå.

 

Utdrag av folke- og boligtelling 2001 (3.nov) for Godfjord:

0-3 år (3 personer), 6-15 år (10), 16-19 år (4), 20-24 år (3), 25-29 år (1), 30-49 år (21), 50-59 år (11), 60-66 år (11), 67-69 år (5), 70.79 år (15), 80 år og over (9). De 93 personene var fordelt på 43 husholdninger, og 35 personer var sysselsatt.

 

 

Kinn grenser i nord mot Lovik. Omtale av LovikaAndøy Historielag

 

Slektsforskning Godfjord

 

Henvendelser om slektsforskning sendes til Ole Jacob bergh@zoominternet.net

 

Ole Jacob Bergh: Slektstavle Kind-familien

 

Følgende er innarbeidet i Slektstavle Kind-familien:

Ole Jacob Bergh: Etterkommere etter Nils Røvig Henriksen, Gapøy

Ole Jacob Bergh: Etterkommere etter Jentoft Bendiksen, Røkenes

Ole Jacob Bergh: Etterkommere etter Iver Olsen, Kinn

 

 

Theie: Forfedre til Størker Tobias Mehus http://www.theie.net/slekt/aner/stoerker.pdf

Theie: Aner for Fredrikke Marie Kind http://www.theie.net/slekt/aner/fredrikke.pdf

Om disse: http://www.theie.net/slekt/indexslekt.php

 

 

Andøy Historielag: Angel Elvik farsslekt

(utdrag av navn: Hans Nikolai Johansen, Reinstad. Pernille Bergitte Nilsdtr, Mehus/Myrland. Joakim Julius Hanssen, Reinstad. Inger Jensine Marie Hansdtr, Reinstad. Odine Bernhofsdtr., Gunnesdal. Hilmar Aschenberg Lauritsen Nygard, Bjørnrå.)

 

For søk anbefales Sesam.

 

Jarle Pedersen’s slektsregister er verd å se, finnes på http://jarlegp.net/index2.htm

Utdrag av navn: Kinn, Kind, osv

 

 

Bygningsvern

Ingen bygninger i Godfjord er pr 2006 fredet av Riksantikvaren, se Riksantikvarens fredningsregister.

En rekke bygninger er av Fylkesmannen SEFRAK-registrert som verneverdige.

(SEFRAK er en forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, og registeret inneholder alle bygninger som er oppført før 1900.)

Kinn er gitt kommunalt vern.

 

Laksefiske

Oversikt over laksefiskere – lakseskatt 1957 - 1971

 

 

 

Kilder             se egen oversikt (oversikten er ikke fullstendig).

 

 

Driftsmeldinger:

Det har vært problem med at hyperkoblinger (linker) har vært feil plassert på gårdshistorie-sidene.