Godfjord.no

hovedside gårdshistorie

slektstavle Kind - familien

 

 

                  

2. Finnsæter

Tidligere navn: Finsæther    Se Norske Gaardnavne

 

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

 

Oluff Andoorsón, 40 år, bruker

 

Laurtz Jonsón, 46 år, husmann

Michell Jonsón, 60 år, husmann

 

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

 

Hanß Nielßen, 41 år

 

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:

 

Kasten Jacobsen, 40 år,gift med Elisabeth Halvorsd, 30 år

Jacob Castensen, 5 år

Maria Castensd, 3 år

Willum Johan Casts, 1 år

Ane Berthe Torlefsd, 14 år, fosterdatter

 

Kasten var bonde og gårdbruker, samt fisker.

 

Christopher Christophers, 56 år, gift med Ane Gurina Smith, 47 år.

Michel Christophers, 26 år

Mætte Christophersd, 27 år

Ingebor Einersdtr, 10 år, fosterdatter

Christopher var bonde og gårdbruker, samt fisker. De to barna var fra hans første ekteskap, han giftet seg på nytt med Ane.

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 - 1845:

 

Aleth Kirstine Pedersd 20 år ble konfirmert i 1821.

 

Serina Maria ble født 18.01.1834, døpt 18.05.1834. Datter av Jens Chr. Pedersen og Ane Maria Pedersdatter. Se kirkebok.

 

Bendix ble født 26.02.1835, døpt 08.06.1835. Sønn av Jacob Carstensen og Bereth Martha Andersd. Se kirkebok.

 

Enoch Martinus ble født 04.09.1835, døpt 04.10.1835. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Pedersd. Se kirkebok.

 

Marcus Carl ble født 16.02.1836, døpt 23.05.1836. Sønn av Willum Carstensen og Maria Nielsd. Se kirkebok.

 

Carsten Jacobsen, 71 år, døde 04.02.1837, gravlagt 21.04.1837. Se kirkebok.

Jens Torlevsen, 56 år, døde 04.02.1837, gravlagt 14.05.1837. Se kirkebok.

”Omkom paa Søen begge disse, da Baaden omkastedes af Storm”

 

Jørgine ble født 21.08.1837, døpt 17.09.1837. Datter av Jacob Carstensen og Bereth Maria Andersd. Se kirkebok.

 

Christian ble født 15??.03.1838, døpt 08.07.1838. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Peters. Se kirkebok.

 

Dorothea Bergithe ble født 13.04.1839, 23.06.1839. Datter av Willum Andersen og Maria Nielsd. Se kirkebok.

 

Jenssine ble født 28.06.1839, døpt 27.10.1839. Datter av enken Aleth Kirstine Pedersd. og enkemannen Petter Blasius Dahle. Se kirkebok.

 

Johan Christian ble født 11.06.1840, døpt 19.07.1840. Sønn av Jens Christian Pedersen og Ane Maria Pedersd. Se kirkebok.

 

Christiana ble født 04.03.1843, døde. Datter av Jens C Pedersen og Anne Maria Pedersdatter. Se kirkebok.

 

Pernille Maria ble født 22.09.1843, døpt 10.12.1843. Datter av Jacob Carstensen og Berith Martha Andersdatter. Se kirkebok.

 

Christian Norum ble født 14.02.1844, døpt 09.06.1844. Sønn av Villum Carstensen og Maria Dorthea Johanne Nielsdt. Se kirkebok.

 

Christiane Maria ble født 22.06.1844,døpt 25.08.1844. Datter av Jens Chr Pedersen og Anne Maria Pedersdtr. Se kirkebok.

 

 

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

 

Jens Christian Petersen 39 år og konen på 35 år med barna

Peder A. 16 år, Lars 12 år, Enok 8 år, en gutt på 3 år og en datter på 2 år.

 

Serene Christ., 60 år, kårenke

 

Lispet M. Jacobsdatt, 70 år, leilending-enke

 

Jacob Kasersen (Kaspersen?) 56 år og konen på 45 år

Kasper J. 24 år, Elisabet 19 år, Anders 17 år, Andreas 16 år, Bendich 10 år, Kjerssten 2  1/2 år

 

Wellum (etternavn muligens Hansen) 44 år og konen på 37 år

Nicoline 11 år, Christian 2 år.

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 - 1865:

 

 

Dorthea Emilia ble født 20.06.1847, døpt 26.09.1847. Datter av Villum Johan Carstensen og Maria Dorthea Johanna Nilsdttr. Se kirkebok.

 

Villum Johannes Carstensen, 47 år, døde 29.04.1848, gravlagt 07.05.1848. Se kirkebok.

 

 

 

Ved folketellingen i år 1865  var følgende registrert:

 

Jens Pedersen 62 år, gårdbruker, gift med Anne M. Pedersdatter 62 år

Johan K. Jensen 25 år

Kristianna M. Jensdatter 22 år

 

Anders Jakobsen 42 år, gårdbruker, gift med Indiane Olsdatter 32 år, og de 2 sønnene

Anton M. Anderssen 5 år, og Ole P. J. Anderssen 1 år.

Både Indiane og de 2 sønnene var født i Tromsø prestegjeld.

 

Elen K. Pedersdatter 50 år, født påDverberg, gardbrukerenke og leilending, med pleiebarnet

Mariane Larsdatter 7 år.

 

Lars P. Jensen 33 år gift med Hendrikke Nilsdatter 27 år og de 2 døtrene:

Jensine A. Larsdatter 4 år og Margrette M. Larsdatter 2 år.

 

Peder Jensen 35 år, gift med Ingebor A. Hansdatter 35 år, og datteren Anna J. Pedersdatter 9år.

 

Hans Axelsen 69 år, losjerende fisker, og hans ugifte sønn Ludvig N. Hanssen.

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 - 1875:

 

(kommer senere)

 

 

 

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

 

 

Gard nr 199

Jens Pedersen (1833) gift med Ane Marie Pedersdatter (1804) og de 2 barna

Johan Jensen (1841), Kristianne Jensdatter (1846)

Jens var gårdbruker, han hadde 1 hest, 4 kyr og 6 sauer. Han dyrket også bygg og poteter.

 

Gard nr 200

Lars P. Jensen (1833) gift med Hendrikke Nilsdatter (1837)

Jensine Larsdatter (1861), Margrethe Larsdatter (1864), Nils Larsen (1868), Dorthe Larsdatter (1868), Ole Larsen (1870), Anna M. Larsdatter (1873).

Lars var gårdbruker og fisker, han hadde 1 hest, 2 kyr, 4 sauer og 1 gris.

 

Gard nr 200

Anders Jakobsen (1824) gift med Indianne Olsdatter (1834, født i Tromsø) og de 5 barna:

Anton Andersen (1861), Ole Andersen (1865), Iver Andersen (1867), Bendikte Andersdatter (1869), Hansine Andersdatter (1874).

Anders var gårdbruker og fisker, han hadde 2 kyr og 4 sauer.

 

Gard nr 199

Peder Jensen (1830) gift med Ingeborg Hansdatter (1829) og de 2 barna:

Anna Pedersen (1857), Johan Pedersen (1867)

Peder var gårdbruker og fisker, han hadde 1 kyr og 4 sauer.

 

Ludvig Hansen (1846) og hans far, Hans Axelsen (1797)

Martha Hansdatter (1842)

Ludvig var fisker, han hadde 1 kyr og 2 sauer.

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 - 1900:

 

 

 

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Bnr 1 (løpenr 199a), bruker er Johan Pedersen

Bnr 2 (løpenr 199b), bruker er Johan K. Jensens Enke

Bnr 3 (løpenr 200a), bruker er Lars Peter Jensen

Bnr 4 (løpenr 200b), bruker er Anders Jakobsen

 

 

Fra år 1900:

Gnr 2, Bnr 1 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 1 i Sortland  -  Finnsæter

Ved folketellingen i år 1900:

 

Johan Pedersen (1867) gift med Mathilde Thomasen (1870), og de 2 barna:

Peder Johansen (1898)

Marinius Johansen (1887)

 

Ingeborg Hansen(1827)

 

Marta Hansen(1839)

 

 

Johan P Finsæther ble født 24.07.1867, døde 05.02.1948. Se Østre Godfjord kirkegård.

 

Matilde Finsæther Tomassen ble født 24.02.1871, døde 12.11.1947. Se Østre Godfjord kirkegård.

 

Johan Pedersen ble kalt Johan Persa. Sønnen Peder Johansen het senere Peder Finsether.

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Peder Finsether (Finsæther). Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eier: Johan Martin Finsæther.

 

 

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

under bruksnr 1.

Ved folketellingen i år 1900:

 

Ludvig Hansen (1846) gift med Kristianna Jensen (1844)

 

Gnr 2, Bnr 2 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 2 i Sortland  -  Finnsæter

Ved folketellingen i år 1900:

 

Anna Nilsen (1861), gårdbrukerenke, med de 2 barna:

Johan Einarsen (1895)

Anna Paulsen (1888)

 

Mekeline Arntsdatter (1839)

 

Anton Andersen (1862) gift med Elene Nikolaisen (1868) og sønnen

Nikolai Antonsen (1897)

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Einar Einarsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

 

Gnr 2, Bnr 3 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 3 i Sortland  -  Finnsæter

Ved folketellingen i år 1900:

 

Nils Larsen (1869)

 

Henrikke Nilsen (1837), enke, med barna:

Lovise Larsen (1879)

Martinus Antonsen (1889)

 

 

Nils Larsen ble kalt Nils Larsa.

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Henrikke Nilsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

Senere eier: Mikalsen

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

Gnr 2, Bnr 4 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 4 i Sortland  -  Finnsæter

Ved folketellingen i år 1900:

 

Anders Jakobsen (1824) gift med Indianna Olsen (1834)

Bendikte Andersen (1869)

Lorents Andersen (1876)

Olaf Kristian Andersen (1886)

 

Ole Andersen (1865) gift med Jertine Asbjørnsen (1866)

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Jørgen Finsether. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

Gnr 2, Bnr 5 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 5 i Sortland  -  Furelvteigen

Etter 1900:

Eier i 1950: Jarl Paulsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 6 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 6 i Sortland  -  Finnsetermyren

Etter 1900:

Eier i 1950: Ny Jord, Oslo. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

 

Gnr 2, Bnr 7 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 7 i Sortland  -  Myreng

Etter 1900:

Eier i 1950: Reidar Lotternes. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 8 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 8 i Sortland  -  Revmoen

Etter 1900:

Eier i 1950: Peder Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 9 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 9 i Sortland  -  Solbakken

Etter 1900:

Eier i 1950: Berger Kind. Se Matrikkelutkastet av 1950

(Berger Kinn, fra Kinn.)

 

Gnr 2, Bnr 10 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 10 i Sortland  -  Heimly

Etter 1900:

Eier i 1950: Henry Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 11 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 11 i Sortland  -  Øyra

Etter 1900:

Eier i 1950: Karl Svenning. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 12 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 12 i Sortland  -  Fredly

Etter 1900:

Eier i 1950: Odin Vik. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 13 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 13 i Sortland  -  Finnestad

Etter 1900:

Eier i 1950: Sigfred Ness. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 14 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 14 i Sortland  -  Heimen

Etter 1900:

Eier i 1950: Einar Endresen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 2, Bnr 15 i Kvæfjord / Gnr 62, Bnr 15 i Sortland  -  Sørdal

Etter 1900:

Eier i 1950: Rodmund Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

 

 

Finnsæter etter år 1900:

 

 

Henrikke Nilsen (Larsen, 03.02.1906, Finnsæter) døde 15.05.1992. Kilde: DIS-Norge, gravminner, Rå prestegård, 768054.

 

Den gamle skolestua på Finnsæter var skole for ungene på Finnsæter, Kinn og Gapøya, etter at skolen på Kinn ble nedlagt. Ungene måtte da bo i husan på Finnsæter mens de gikk på skolen. (Før huset ble skole, bodde det en familie der med 13 barn, men de flyttet til Øines/Øynes på Kveøya. De tok senere navnet Øines/Øynes.)

 

 

Strømmen til Finnsæter er nå ikke trygg lenger. Les mer. Se også Kvæfjord Kraftverk.

Elverkets abonnentmålere har også på Finnsæter fjernavlesning av målerstand, nye målere ble montert kun kort tid før energiselskapet startet prosessen med nedlegging av strømmen til Finnsæter. Inntil videre har Finnsæter fortsatt strøm via høyspentlinja.

Et forsøk på renovering av høyspentlinja, med kostnadsdeling mellom energiselskap og abonnenter på Finnsæter, førte ikke frem. Det synes som at energiselskapet ikke ønsket dette.

 

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er i Forelva mellom Myrland og Finnsæter. Med 1,65 km rørgate er antatt installert effekt på 271 kW og årsproduksjon på 1,11 GWh/år. En slik utbygging vil medføre økt bruk av høyspentlinja, da produsert effekt må forventes solgt. Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

 

Vindkraft er ikke beregnet/utredet, men vindkart er tilgjengelig.

 

 

Kinnvegen – se egen omtale her.

 

Kart over Finnsæter: Vesterålskartet.

 

Informasjon om Finnsæter Grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Følgende vann tilhører: Bjørnforsvatnet, Litlvatnet og Storvatnet.

Jakt: Se Vesterålen Regionråd.

 

Området X5.10 Finnsæter sør er definert som LNF1-område og gitt kommunalt vern (begrunnelse: Elvedelta. Nærrekreasjonsområde. Lokal verneverdi.)

Flere bygninger på Finnsæter er av eldre dato og SEFRAK-registrert. Disse er ikke gitt særskilt kommunalt vern. Bygningene er tatt godt vare på av eierene.