Godfjord.no

hovedside gårdshistorie

slektstavle Kind - familien

 

 

                  

3. Myrland

 

 

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

 

Oluff Amundsón 65 år, bruker

 

Niels Olsón 40 år, husmann

 

 

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

 

Jenß Isachß: 50 år, leilending

Isach Jenß: 18 år, sønn

Thorlef Jenß 12 år, sønn

Peder Jenß: 10 år, sønn

 

 

 

Erik Jenssen ble født 1765. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 128).

 

Martha Jensdatter ble født 1773. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 129).

 

 

 

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert:

 

Peder Michelsen 54 år gift (andre ekteskap) med Ane Johanna Eidisdtr 36 år

Peders sønner fra første ekteskap: Roland Pedersen 22 år, Henrich Pedersen 13 år

Derses barn:

Eidias Pedersen 10 år, Maren Kirst. Pedersd 8 år, Karen Pedersdtr 4 år, Bereth Joh. Pedersd 1 år

Roland Rolands 79 år, enkemann og Peder’s svigerfar

Peder var bonde og gårdbruker samt fisker.

 

Hans Pedersen 56 år gift med Barbro Eidiædtr 48 år og sønnen Peder Hansen 13 år

Hans levde av fiskeri

 

Erich Jensen 36 år, gift med Martha Jensdtr 28 år

Ingebor Erichsdtr, 80 år, blind enke og Erich’s mor

Cornelius Jens 28 år, Erich’s bor, ugift

Johanna Jensdtr 38 år, enke, Erich’s søster, og sønnen Jens Torlefsen 11 år

Erich var bonde og gårdbruker samt fisker.

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 - 1845:

 

Christian Eriksen ble født 24.12.1804, døpt 15.04.1805. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 64).

Christian Erichsen, 18 år, sønn av Erich Jensen og Martha Jensd., ble konfirmert 1823. Se kirkebok.

 

Ingeborg Maria Eriksdtr, 17 år, konfirmert 1824.

 

Jens Christian Pedersen, 22 år, sønn av Peder Jenssen og Johanna Jensdatter, ble konfirmert 1827. Se kirkebok.

 

Erik Martinius Christensen ble født 09.01.1828. Han giftet seg 19.09.1853 med Dorthea Benedikte Nilsdatter (Kinn). Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 32.)

 

 

Claus Olai ble født 26.01.1841, døpt 23.05.1841. Sønn av Amund Johnssen og Marith Olsd. Se kirkebok.

 

Elen Gjæver ble født 21.06.1843, døpt 30.07.1843. Datter av Daniel Danielsen Mechelborg og Johanne Olsdatter. Se kirkebok.

 

 

Mette Maria Nilsdatter ble født 04.04.1843. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 39).

 

 

Taralina Christine ble født 08.03.1845, døpt 20.07.1845. Datter av John Tollefsen og Ingeborg Anna Amundsdatter (døde). Se kirkebok.

 

Lorents Nicolai ble født 15.03.1845, døpt 25.05.1845. Sønn av Niels Pedersen og Margrethe Maria Iversdatter. Se kirkebok.

 

 

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

 

Nils Peersen 38 år og konen på 37 år

Dorothea 12 år, Ole Iver 10 år, Hendriethe 7 år, Johan Christ. 3 år, Lorentz Nicolai 1/2 år

En fostersønn på 22 år.

 

Ole Peersen 50 år og konen på 60 år.

 

Amund Johnsen 50 år og konen på 54 år

Johan 28 år, Claus Olai 4 år

Maren M. 12 år, tjenestejente

 

Ole Amundsen 26 år, selveier

 

Johan Torlevsen 30 år, enkemann, og datteren Christine 1/2 år

 

Marith Larsdt. 42 år

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 - 1865:

 

 

 

Mine Ovidia ble født 18.08.1847, døpt 19.09.1847. Datter av Ole Amundsen og Anne Bergitta Pedersdttr. Se kirkebok.

 

Anna Carolina ble født 09.06.1849, døpt 05.08.1849. Datter av Ole Amundsen og Anna?? Pedersdttr. Se kirkebok.

 

Bendix Christian ble født 13.03.1851, døpt 09.06.1851. Sønn av Nils Pedersen og Margrethe Maria Iversdttr. Se kirkebok.

 

 

 

Ved folketellingen i år 1865  var følgende registrert:

 

Ole Amundsen 46 år gift med Anne B. Pedersdatter 46 år

Mine O. Olsdatter 19 år datter

Anna K. Olsdatter 17 år datter

Hans Olsen 21 år, tjenestekar, fra Sortland

Hans K. Monsen 17 år, fra Bergen

Elisabeth K. Pedersdatter 6 år, pleiebarn

Karen J. Gjertsdatter 3 år, pleiebarn

 

Klaus O. Amundsen 25 år gift med Elen Nilsdatter 21 årm og døtrene

Anna B. Klausdatter 3 år, Maren J. Klausdatter 2 år

Kristian N. Vellumsen 21 år, tjenestekar

Marit Olsdatter 75 år,Klaus’ mor, født i Trondenes Prestegjeld

 

Nils Pedersen 61 år, gift med Margrette M. Iversdatter 61 år, og deres 4 sønner:

Johan K. Nilsen 25 år

Lornts N. Nilsen 21 år

Jens O. Nilsen 19 år

Bendix K. Nilsen 15 år

 

Ole Nilsen 30 år gift med Oline R. Knudsdatter 26 år, fra Sortland, og dere 2 sønner

Nikolai M. Olsen 6 år

Peter J. Olsen 3 år

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 - 1875:

 

 

Margrethe Maria Ivarsdatter (21.03.1807, Bremnes) døde 06.06.1870. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 67 og 79).

Nils Pedersen (24.06.1806, Reinstad) døde 20.07.1886. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 78.)

 

 

 

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

 

 

194 (O. Amunsens Enkes Gaard)

Lornts Nielsen (1845) gift med Mina Olsdatter (1847)

Adolv Lorntsen (1872) sønn

Nikolai Lorntsen (1873) sønn

Olufine Lorntsdatter (1871) datter

Anne Pedersdatter (1818), enke, Mina’s mor

Elisabeth Pedersdatter (1860), tjenestepike

Karen Jertsdatter (1863), pleiedatter

Lornts var gårdbruker/leilending og fisker. Han hadde 1 hest, 2 kyr, 6 sauer.

 

 

195 (K. Amunsens Gaard)

Klaus Amunsen (1840) gift med Jette Olsdatter (1845) og deres 4 barn:

Nikolai Klaussen (1865)

Ole Klaussen (1867)

Anna Klausdatter (1862)

Maren Klausdatter (1864)

Emilie Pedersdatter (1872) Klaus’ stedatter

Klaus var gårdbruker/selveier og fisker. Han hadde 1 hest, 3 kyr, 3 sauer.

 

Kristian Villumsen (1843) gift med Mina Nielsdatter (1849, Hadsel) og datteren:

Nilsine Kristiansdatter (1873)

Kristian var fisker

 

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 - 1900:

 

 

Gårdsmatrikkelen for 1886:

Bnr 1 (løpenr 193), bruker er Jens Nilsen

Bnr 2 (løpenr 194), bruker er Lorents Nilsen

Bnr 3 (løpenr 195), bruker er Klaus Amundsen

 

 

 

Fra år 1900:

Gnr 3, Bnr 1 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 1 i Sortland - Myrland

Ved folketellingen i år 1900:

 

Johan Johansen (1871) gift med Laura Klausen (1876) o deres 2 barn:

Jarl Johansen (07.08.1899)

Karn Kristiansen (1887)

Johan var gårdbruker og fisker.

 

Anders Johnsen Omma (1838, Karasuando Sverige) gift med Elen Persdatter Sara (1846, Kautokeino Finnland), og deres 2 barn:

Kristine Andersen Omma (1888)

John Andersen Omma (1860)

Anders og familien var reineiere og fjellfinn.

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Johan Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

 

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

 

 

 

Gnr 3, Bnr 2 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 2 i Sortland - Myland

Ved folketellingen i år 1900:

 

Lorents Nilsen (1845) gift med Mine Olsen (1847)

Dankert Lorentsen (1877)

Olufine Lorentsen (1871)

Alida Lorentsen (1885)

Lorents var gårdbruker og fisker.

 

Lovise Lorentsen  (1878, Forfjord, Dverberg)

Aslaug Johansen  (1898, Forfjord, Dverberg), datter

Iver Bendiksen  (1890), sønn

Lovise var gårdbruker og fiskerkone, gift

 

Lovise Nilsen (1884, Forfjord, Dverberg), bosatt Dverberg

 

Etter 1900:

Eier i 1950: Ole Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

 

 

Trondarnes Distriktsmuseum: Arbeidshester i gamle Kvæfjord. Les her.

 

Gnr 3, Bnr 3 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 3 i Sortland - Myrland

Ved folketellingen i år 1900:

 

Klaus Amundsen (1842) gift med Bergitte Davidsen (1854, Sortland)

Konrad Klausen (1881)

Oluf Klausen (1878)

Emil Klausen (1885)

Emma Jensen (1881)

Emil Jensen (1886)

Magna Jensen (1893)

Ove Jensen (1895)

Klaus var gårdbruker og fisker

 

Ole Klausen (1868), fisker, bosatt på Andenes, gift med Eline Nilsen (1873, Bjørnskinn), og de 2 døtrene: Elen Olsen (1896), Nelly Olsen

 

Svein A. Olsen (1858, Lenvik), lekpredikant, gift med Ida Johansen (1871, Hadsel)

 

 

Eier i 1950: Oluf Klausen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 4 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 4 i Sortland - Håpet

Eier i 1950: Bjarne Myrland. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 5 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 5 i Sortland - Nøisomheten

Eier i 1950: Dehard Reinstad. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 6 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 6 i Sortland - Skoglund

Eier i 1950: Leif Skoglund. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 7 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 7 i Sortland - Heggelund

Eier i 1950: Ole Kind. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 8 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 8 i Sortland - Frydenlund

Eier i 1950: Svend Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 9 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 9 i Sortland - Lunde

Eier i 1950: Magnus Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 10 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 10 i Sortland - Bakkemo

Bolighuset ble bygd i 1933.

Eier i 1950: Arthur Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 11 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 11 i Sortland - Nordlund

Eier i 1950: Alfred Bendiksen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 12 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 12 i Sortland - Berg

Eier i 1950: Viktor Berg Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 13 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 13 i Sortland - Laberg

Eier i 1950: Klaus Skoglund. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 14 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 14 i Sortland - Nordeng

Eier i 1950: Magnus Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 15 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 15 i Sortland - Søreng

Eier i 1950: Sigvald Karlsen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 16 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 16 i Sortland - Nordheim

Eier i 1950: Emil H,HhHhh Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 17 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 17 i Sortland - Vangen

Eier i 1950: Arnold Lunde. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 18 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 18 i Sortland - Fagertun

Eier i 1950: Otto S. Myrland. Se Matrikkelutkastet av 1950

 

Gnr 3, Bnr 26 i Kvæfjord / Gnr 63, Bnr 26 i Sortland - Nordheim

 

 

 

 

Myrland etter 1900:

 

På Myrland er det femten landbrukseiendommer. I 2004 var to i drift, og høstet om lag 275 daa dyrkamark. Om lag 100 daa ligger brakk. Det er god tilgang på leiejord i området. Mange av eiendommene benyttes til fritidsformål, og pr 2005 er det bare tre av eiendommene hvor eier er registret bosatt (fastboende) på eiendommen.

Eiendommen bnr 3 er i full drift som landbrukseiendom.

 

Les om gårdsbruket til Geir Breivik på Bondevennen.no

 

 

 

Informasjon om Myrland grunneierlag, kart, jakt. Se Vesterålen Regionråd.

 

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er i Forelva mellom Myrland og Finnsæter. Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.