Godfjord.no

hovedside gårdshistorie

slektstavle Kind - familien

 

 

                  

7. Bjørnrå

Tidligere navn: Bjørnraae      Se Norske Gaardnavne

 

Ved folketellingen i år 1666 var følgende registrert:

 

Heagen Christophersón 60 år, bruker

Jon Haagensón 18 år, sønn

Polle Haagensón 14 år, sønn

Matz Jonsón 40 år, husmann

 

 

Ved folketellingen i år 1701 var følgende registrert:

 

Jon Torgiersen 68 år, leilending

Halfvor Nielß: 16 år, tjenestegutt

Efúen Petterß: 18 år, tjenestegutt

Ole Omúndß: 34 år, leilending

 

 

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert i Godfjordbotn:

 

Peder Sjursen 37 år, gift med Bereth Jonsdtr 38 år

Sivert Peders 4 år, sønn

Ane Pedersd 2 år, datter

Inger Pedersd 1 år, datter

Jon Svendsen 16 år, fostersønn

 

Inger Svendsdtr 72 år

Paulina Sjursdtr 40 år, enke, Peders søster

Amund Svendsen 18 år, sønn

Inger Svendsdtr 13 år, datter

Siri Jonsdtr 27 år, ugift, (Peders bror?)

 

Ved folketellingen i år 1801 var følgende registrert på Bjørnrå:

 

Torlef Ols 54 år, bonde og gårdbruker, fisker, gift med Guri Pedersdtr 43 år

Dorthe Torlefsdtr 19 år, datter

Ane Dorthea Torlefsd 16 år, datter

Karen Maria Torlefsd 12 år, datter

Petternelle Torlefsd 9 år, datter

Barbro Marg. Torlefsd 2 år, datter

 

Bereth Johannesdtr 58 år, enke, jordbruker

Roland Peders 30 år, sønn

Johannes Peders 27 år, sønn

Abelona Pedersdtr 17 år, datter

Nils Peders 12 år, sønn

Anders Nilsen 86 år, enkemann, hennes farbror

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1801 - 1845:

 

Johanna Margrethe Nielsdtr, 17 år, ble konfirmert 1822.

 

Peder Andreas ble født 16.09.1841, døpt 10.10.1841. Sønn av Peder Olsen og Johanna Margrethe Nielsd. Se kirkebok.

 

Pedernille Johnette ble født 28.03.1844, døpt 30.06.1844. Datter av Peder Olsen og Johanne Margrethe Nielsdtr. Se kirkebok.

 

 

Ved folketellingen i år 1845 var følgende registrert:

 

Peder Olsen (30 år, leilending) og konen (40 år) med de 4 barna:

Bendict (16 år)

Nils (6 år)

Beret Magrete (14 år)

Pike, 12 år

 

Daniel (35 år, forpakter) og konen (40 år)

3 sønner, eldste 10 år,  Ole på 8 år og den minste på 1 ½ år

Datteren på 12 år, heter muligens Micol

 

Nils Anders. (70 år, kårmann og fattiglem)

 

Jens Anders. (53 år) og konen (53 år)

Johan (16 år)

To døtre, 12 og 8 år

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1845 - 1865:

 

 

Olena Dorthea ble født 25.02.1847, døpt 25.07.1847. Datter av Peder Olsen og Johanne Margrete Nilsdttr. Se kirkebok.

 

Nils Kristian Eriksen ble født 03.03.1856. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 16)

 

 

Jakobine Taraldine Eriksdatter ble født 14.02.1865. Foreldre Erik M Kristiansen og Dorthea B Nilsdatter.

 

 

 

 

 

Ved folketellingen i år 1865  var følgende registrert:

 

John Tollefsen 50 år, gårdbruker og selveier, gift med Marit Larsdatter 66 år

David M. Mekalsen 18 år, oppfostringsdreng

Dorthea L. Marthinusdatter 40 år, losjerende selvholder

 

Erik M. Kristiansen 38 år, gårdbruker og selveier, gift med Dorthea B. Nilsdatter 30 år

Mine L. Eriksdatter 12 år, datter

Nils K. Eriksen 10 år, sønn

Mathias J. Eriksen 8 år, sønn

Dehard M. Eriksen 6 år, sønn

Amalia K. Eriksdatter 4 år, datter

Jakobine K. Eriksdatter 1 år, datter

 

Markus L. Johannessen 27 år, gårdbruker og selveier, gift med Mette M. Nilsdatter 23 år

Nilsine M. Markusdatter 6 år, datter

Johanna B. Markusdatter 3 år, datter

 

Johannes Johannessen 23 år, gårdbruker og selveier, gift med Taraline K. Johnsdatter 21 år

Johan E. Johannessen 2 år, sønn

 

Aage Rasmussen 44 år, husmann uten jord, tømmermann, gift med Anna O. Olsdatter 34 år

Peder J. Aagesen 11 år, sønn

Andreas K. Aagesen 6 år, sønn

Kirstine G. Aagesdatter 3 år, datter

Ole N. Aagesen 1 år, sønn

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1865 - 1875:

 

 

Emelie Kristine Lauritzdatter ble født 03.05.1867, døpt 14.07.1867. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 19.)

 

 

 

 

Ved folketellingen i år 1875 var følgende registrert:

 

187

 

Aage Rasmussen (1823, Overhalden), gift med Anna Olsdatter (1836, Trondenes)

Andreas Aagesen (1859), sønn

Ole Aagesen (1863), sønn

Kirstine Aagesdatter (1861), datter

Hansine Aagesdatter (1869), datter

Olufine Aagesdatter (1875), datter

Aage var husmann uten jord og fisker. Han hadde 1 kyr og 2 sauer.

 

 

186a    J. Tollefsens Gaard

 

John Tøllefsen (1815), gift med Elen Martinusdatter (1826)

John var gårdbruker (selveier) og fisker. Han hadde 1 kyr og 6 sauer.

 

 

187   L. Johannessens Gaard

 

Laurits Johannessen (1839, Sortland), gift med Mætte Nilsdatter (1844)

Nilsine Klausdatter (1859), Laurits stedatter

Johanna Lauritsdatter (1862), datter

Emilie Lauritsdatter (1866), datter

Ole Lauritsen (1870), sønn

Johan Lauritsen (1872), sønn

Laurits var gårdbruker (selveier) og fisker. Han hadde 2 kyr og 7 sauer.

 

 

186b   O. Bertelsens Gaard

 

Ole Bertelsen (1835??, Sverige), gift med Dortea Nielsdatter (1833??)

Mathias Eriksen (1857??), Ole’s stesønn

Dehard Eriksen (1860??), Ole’s stesønn

Erik Eriksen (1866??), Ole’s stesønn

Amalie Eriksdatter (1861??), Ole’s stedatter

Jakobine Eriksdatter (1865?), Ole’s stedatter

Oluf Olsen (1871??), sønn

Hans Olsen (1873??), sønn

Ole var gårdbruker (selveier) og fisker. Han hadde 1 hest, 4 kyr og 7 sauer.

 

 

187

 

Johannes Johannessen (1840, Sortland), gift med Taraline Johnsdatter (1845)

Johan Johannessen (1864), sønn

Johanna Johannesdatter (1866), datter

Marit Johannesdatter (1869), sønn

Johannes var husmann med jord, samt fisker. Han hadde 1 hest, 1 kyr og 7 sauer.

 

 

Fra kirkebøkene (og noen andre kilder) har vi i tidsrommet 1875 - 1900:

 

 

Markus Lauritz Johannesen (1839, Sortland) døde 08.11.1885. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 38)

 

Gårdsmatrikkelen for 1886:

 

 

 

 

Fra år 1900:

Gnr 7, Bnr 1 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 1 i Sortland  -  Bjørnrå

Ved folketellingen i år 1900:

 

Johannes Johannesen (1845, Sortland) fisker og gårdbruker, gift med

Taraline Johnsen (1846)

Theodor Johannesen (1880), sønn

Josefine Johannesen (1880), datter

Hans Olsen (1891), sønn

 

Nikolai Hansen (1872), fisker og gårdbruker, gift med

Marit Johannesen (1870)

Peggy Nikolaisen (1897), datter

Hans Nikolaisen (06.04.1899), sønn

Elen Martinusen (1820), føderådsenke

 

 

Etter år 1900:

 

Eier i 1950: Theodor Johannessen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

Gnr 7, Bnr 2 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 2 i Sortland  -  Bjørnrå

Ved folketellingen i år 1900:

 

Ole Bertelsen (1845, Hjemtland), gårdbruker og fisker, gift med Dorthea Nilsen (1828)

Hans Olsen (1874), sønn, fisker

Alfred Olsen (1876), sønn, fisker (Sortland)

Petra Hansen (1890), datter

Marie Hansen (1873, Sortland), tjenestepike

Inger Andersen (1898), datter

 

Etter år 1900:

Eier i 1950: Osvald Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

 

under bruksnr 2.

Ved folketellingen i år 1900:

 

Oluf Olsen (1872), fisker og gårdbruker, gift med Dorthea Larsen (1868)

Oline Olufsen (1892),datter

Ole Olufsen (1894), sønn

Lars Olufsen (1896), sønn

Anna Olufsen (26.04.1899), datter

 

Hans Helgesen (1860), fisker, gift med Amalie Eriksen (1859)

Hagen Hansen (1884), sønn, fisker

Elise Hansen (1886), datter

Emelie Hansen (1891), datter

Herman Hansen (1893), sønn

Dehard Hansen (1895), sønn

Dorthea Hansen (1897), datter

Bendikte Hansen (21.08.1899), datter

 

 

Gnr 7, Bnr 3 i Kvæfjord / Gnr 67 eller 66, Bnr 3 i Sortland  -  Bjørnrå

Ved folketellingen i år 1900:

 

Mætte Nilsen (1842), gårdbrukerenke

Magnus Markussen (1879), sønn, fisker

Emil Markussen (1882), sønn, fisker

Mætte Markussen (1885), datter

Inga Hansen (1894), datter

 

Etter år 1900:

Eier i 1950: Johan M. Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

under bruksnr 3.

Ved folketellingen i år 1900:

 

Johan Bendiksen (1852), fisker, gift med Johanna Markussen (1865)

Bendiks Johansen (1888),sønn

Magna Johansen (1890), datter

Herman Johansen (1895), sønn

Iver Johansen (1897), sønn

(udøpt gutt) Johansen (4.10.1900), sønn

 

Jakob Helgesen (1869), fisker, gift med Emelie Markusen (1866)

Lotte Jakobsen (1895), datter

Ragnhild Jakobsen (20.04.1899), datter

(udøpt gutt) Jakobsen (16.09.1900), sønn

 

Kristian Johansen (1859), fisker og skomaker, gift med Nilsine Klausen (1860)

Petra Kristiansen (1889), datter

Nemine Kristiansen (1891), datter

Johan Kristiansen (1897), sønn

 

 

 

Gnr 7, Bnr 4 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 4 i Sortland  -  Johansvold

Etter år 1900:

Eier i 1950: Jacob Helgesen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

 

Gnr 7, Bnr 5 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 5 i Sortland  -  Nilsvold

Ved folketellingen i år 1900:    Nilsvolden

 

Nils Eriksen (1855), gårdbruker og fisker, gift med Jakobine Edvardsen (1857, Sortland)

Lorents Nilsen (1878, Sortland), sønn

Emil Nilsen (1882), sønn, fisker

Oskar Nilsen (1884), sønn, fisker

Laurits Nilsen (1887), sønn, fisker

Olufine Nilsen (1890), datter

Elen Nilsen (1892), datter

Gulberg Nilsen (1897), sønn

 

Etter år 1900:

Eier i 1950: Gullberg Nilsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 6 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 6 i Sortland  -  Hansvold

Etter år 1900:

Eier i 1950: Nikolai Hansen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 7 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 7 i Sortland  -  Stenbakken

Etter år 1900:

Eier i 1950: Ole Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 8 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 8 i Sortland  -  Nygård

Etter år 1900:

Eier i 1950: Magnus Lauritsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 9 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 9 i Sortland  -  Elvik

Etter år 1900:

Eier i 1950: Hans og Johan Høybakk. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 10 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 10 i Sortland  -  Rydningen

Etter år 1900:

Eier i 1950: Hermon Johansen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

 

Gnr 7, Bnr 11 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 11 i Sortland  -  Elvenes

Etter år 1900:

Eier i 1950: Ole Jacobsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

Gnr 7, Bnr 12 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 12 i Sortland  -  Solbakken

Etter år 1900:

Eier i 1950: Lars Olsen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

Gnr 7, Bnr 13 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 13 i Sortland  -  Solbakken

Etter år 1900:

Eier i 1950: Randor Pettersen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

Gnr 7, Bnr 14 i Kvæfjord / Gnr 67, Bnr 14 i Sortland  -  Johansvolden II

Etter år 1900:

Eier i 1950: Hilmar Klausen. Se Matrikkelutkastet av 1950.

 

 

 

 

Etter år 1900:

 

 

 

Dorthea Benedikte Nilsdatter (24.03.1833, Kinn) døde 01.10.1906. Les mer i Geir Nilsens slektsforskning her (nr 33).

 

 

 

 

Informasjon om Bjørnrå grunneierlag, kart og fiskevann. Se Vesterålen Regionråd.

Tilhørende fiskevann: Heiavatnet og Lebbikvatnet.

Jakt: Se Vesterålen Regionråd

 

Mulighet for bygging av nytt kraftverk er Bjørnråelva, Heiavatnet – Inner-Bjørnrå.

Det er ikke kjent om dette er prosjektert eller kostnadsberegnet. Les mer her.

 

2007: Sommerhus kan leies i Godfjord. Les mer her.