Myrland er ei lita bygd i Godfjord i Sortland kommune.

På Myrland er det femten landbrukseiendommer. I 2004 var to i drift, og høstet om lag 275 daa dyrkamark. Om lag 100 daa ligger brakk. Det er god tilgang på leiejord i området. Mange av eiendommene benyttes til fritidsformål, og pr 2005 er det bare tre av eiendommene hvor eier er registret bosatt (fastboende) på eiendommen. Eiendommen bnr 3 tilhørende Geir Breivik er i full drift som landbrukseiendom. Les om Geir Breivik og garden hans i bladet Bondevennen.

Bilder og artikler til denne siden ønskes.

  • Bondevennen
  • gårdshistorie
  • kart 1:50 000
  • flyfoto 1:30 000
  • NGU skredkart